ROZEHNALOVÁ, Jana. Kolo času s dalajlámou v Grazu (Wheel of Time with the Dalai Lama in Graz). Literární noviny. Praha: Společnost pro literární noviny, 2002, vol. 13, No 49, p. 5. ISSN 1210-0021.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kolo času s dalajlámou v Grazu
Name (in English) Wheel of Time with the Dalai Lama in Graz
Authors ROZEHNALOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Literární noviny, Praha, Společnost pro literární noviny, 2002, 1210-0021.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Rector's Office
Keywords in English Kalachakra Initiation; Dalai Lama; Tantric Ritual; Buddhism in the West
Tags Buddhism in the West, Dalai Lama, Kalachakra initiation, Tantric Ritual
Changed by Changed by: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D., učo 22632. Changed: 15/6/2007 11:40.
Abstract
Článek referuje o hromadném rituálu zasvěcení do Kálačakratantry, který proběhl v rakouském Grazu na podzim roku 2002. Poukazuje na charakteristické rysy provázející buddhistické akce na Západě.
Abstract (in English)
The article describes a ritual of initiation to the Kalachakratantra which took place in the autumn 2002 in Graz in Austria. Specific features of the Buddhist events in the West are mentioned.
PrintDisplayed: 25/1/2021 11:48