Informační systém MU
ŠAFRÁNEK, David. Visual Specification of Systems with Heterogeneous Coordination Models. In Proceeding of 3rd International Workshop on Foundations of Coordination Languages and Software Architectures. London: ENTCS, 2004, p. 107-121. ISSN 1571-0661.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Visual Specification of Systems with Heterogeneous Coordination Models
Name in Czech Visuální specifikace systémů s heterogenními modely koordinace
Authors ŠAFRÁNEK, David (203 Czech Republic, guarantor).
Edition London, Proceeding of 3rd International Workshop on Foundations of Coordination Languages and Software Architectures, p. 107-121, 15 pp. 2004.
Publisher ENTCS
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/04:00010302
Organization unit Faculty of Informatics
ISSN 1571-0661
Keywords in English specification; formal methods; visual formalism
Tags Formal Methods, specification, visual formalism
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. David Šafránek, Ph.D., učo 3159. Changed: 18/6/2007 14:55.
Abstract
In this paper a visual specification language called Visual Coordination Diagrams (VCD) for high-level design of concurrent systems with heterogeneous coordination models is defined. The key property of VCD is the separation of behavioral aspects from coordination aspects. We also highlight the heterogeneity of VCD which has two levels. At first, it allows different coordination models to be mixed in a particular specification. Secondly, different formalisms can be incorporated to VCD for specification of behavioral aspects. This paper contains an overview of the language followed with its formal definition. An example of the use of the language is also given.
Abstract (in Czech)
Článek popisuje visuální specifikační jazyk Visual Coordination Diagrams (VCD) pro vysokoúrovňový popis souběžných systémů s heterogenními koordinačními mechanismy. Klíčovou vlastností jazyka je separace behaviorální aspektů od aspektů koordinačních. V článku je zdůrazněna heterogennost jazyka na dvou úrovních. V prvé řadě, heterogennost na úrovni koordinační, jež umožňuje míšení různých typů koordinace v jedné specifikaci. Ve druhé řadě pak heterogennost na úrovni behaviorální, která umožňuje zahrnutí různých formalismů pro popis chování jednotlivých komponent. Článek je zaměřen na definici jazyka, příklad jeho použití je rovněž presentován.
Links
GA201/03/0509, research and development projectName: Automatizovaná verifikace paralelních a distribuovaných systémů
Investor: Czech Science Foundation, Automated Verification of Parallel and Distributed Systems
MSM 143300001, plan (intention)Name: Nesekvenční modely výpočtů - kvantové a souběžné distribuované modely výpočetních procesů
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Non-sequential Models of Computing -- Quantum and Concurrent Distributed Models of Computing
Displayed: 29/5/2024 19:26