Informační systém MU
HORSKÝ, Jan, Jan NOVOTNÝ a Milan ŠTEFANÍK. Úvod do fyzikální kosmologie. Praha: Academia, 2004, 219 s. není součástí edice. ISBN 80-200-1241-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úvod do fyzikální kosmologie
Název anglicky Introduction into the physical cosmology
Autoři HORSKÝ, Jan (203 Česká republika, garant), Jan NOVOTNÝ (203 Česká republika) a Milan ŠTEFANÍK (703 Slovensko).
Vydání Praha, 219 s. není součástí edice, 2004.
Nakladatel Academia
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 10301 Atomic, molecular and chemical physics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/04:00010305
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 80-200-1241-9
Klíčová slova anglicky physical cosmology; Einstein equations; Friedman models; cosmological constans; strings; branes; early universe; cosmological perturbations; quantum gravity; anthropic principle
Štítky anthropic principle, branes, cosmological constans, cosmological perturbations, early universe, Einstein equations, Friedman models, physical cosmology, quantum gravity, strings
Změnil Změnil: prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., učo 2603. Změněno: 21. 9. 2004 11:19.
Anotace
Kniha podává přehled výsledků současné relativistické kosmologie. Je rozdělena do dvou částí. První se zabývá isotropním vesmírem (základy obecné teroie relativity, standardní kosmologické modely, raný vesmír, částice a fyzikální pole, inflační vesmír a kvantová kosmologie, modely strunové kosmologie), druhá je věnována formování vesmírných struktur (gravitační nestabilita, kosmologické perturbace, nelineární vývoj a vznik formování struktur)
Anotace anglicky
This book gives an overview of contemporary physical cosmology. Its firsdt part is devoted to the isotropic universe(foundations of general relativity, standard cosmological models, the early universe, particles and physical fields, the inflationary universe and quantum cosmology, string cosmological models) and the second part is devoted to the farmation of cosmological structures (gravitational instability, cosmological perturbations, nonlinear evolution and the beginning of structure formation)
Návaznosti
MSM 143100006, záměrNázev: Kvantová teorie pole, teorie strun, kvantová teorie gravitace
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Kvantová teorie pole, teorie strun, kvantová teorie gravitace
Zobrazeno: 24. 7. 2024 20:18