HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace - efektivnost a užitek (Nonprofit organizations - effectiveness and benefits). Brno: Masarykova univerzita, 2004. Revue Universitas.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Neziskové organizace - efektivnost a užitek
Name (in English) Nonprofit organizations - effectiveness and benefits
Authors HYÁNEK, Vladimír.
Edition Brno, Revue Universitas, 2004.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English nonprofit; effectiveness; competition
Tags competition, effectiveness, nonprofit
Changed by Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 22/5/2009 14:03.
Abstract
Text v zásadě představuje mikroekonomický pohled na problematiku NNO. Zaměřuje se na chování ekonomických subjektů a jejich snahu maximalizovat zisk, resp. uitek, a na alternativní cesty, jak toho tyto subjekty dosahují. Analyzuje některá typicky mikroekonomická trní selhání, jako jsou veřejné statky, jejich produkce a poskytování a související problém černého pasaéra, dopady asymetrické informovanosti, ale částečně také problém externích efektů spojených s filantropickou (charitativní) činností ve vztahu k činnosti neziskových organizací. Text zkoumá, jak se s těmito jevy ovlivňujícími efektivnost vyrovnávají odliné typy ekonomických subjektů.
Abstract (in English)
This text represents microeconomic approach to private nonprofits. Its focused on the behaviour of economic subjects and their efforts to maximize profit/utility and on alternative ways how to reach such these goals. Article analyses some typical market failures, such as public goods, asymetric information, etc.
Links
MSM 145600001, plan (intention)Name: Faktory efektivnosti rozvoje regionů České republiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 28/10/2020 10:34