MATULA, Petr, Michal KOZUBEK and Pavel MATULA. Applications of Image Registration in Human Genome Research. In Computer Vision and Mathematical Methods in Medical and Biomedical Image Analysis. Berlin: Springer-Verlag, 2004. p. 376-384. ISBN 3-540-22675-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Applications of Image Registration in Human Genome Research
Name in Czech Aplikace registrace obrazů při výzkumu lidského genomu
Authors MATULA, Petr (203 Czech Republic, guarantor), Michal KOZUBEK (203 Czech Republic) and Pavel MATULA (203 Czech Republic).
Edition Berlin, Computer Vision and Mathematical Methods in Medical and Biomedical Image Analysis, p. 376-384, 9 pp. 2004.
Publisher Springer-Verlag
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/04:00009662
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 3-540-22675-3
UT WoS 000224372600032
Keywords in English image registration; fluorescence microscopy; human genome research
Tags fluorescence microscopy, human genome research, image registration
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., učo 3740. Changed: 7/5/2010 15:35.
Abstract
Fluorescence microscopy has some limitations and imperfections that can affect some types of study in human genome research. Image registration methods can help overcome or reduce the effect of some of them. This paper is concentrated on several applications of image registration that are carried out in our laboratory. The concerned areas are: 1. chromatic aberration correction, which improves precision of colocalization studies, 2. registration of images after repeated acquisitions, which helps to enlarge the number of object types studied simultaneously, and 3. registration of tilted images in micro-axial tomography, which helps to improve optical resolution of light microscopy.
Abstract (in Czech)
Článek popisuje problémy, které jsou řešeny v naší laboratoři pomocí metod registrace obrazů. Tyto metody pomáhají odstranit nebo potalčit dopady různých nepřesností a omezení fluorescenční mikroskopie, která je používána při výzkumu lidského genomu. Zmíněny jsou tyto oblasti. 1. Korekce barevné vady pro vylepšení kolokalizačních studií. 2. registrace obrazů získaných opakovaným snímáním, což umožňuje sledovat více typů objektů současně. 3. registrace natočených obrazů v mikro-axiální tomografii, což vylepšuje optické rozlišení mikroskopu.
Links
IAA5004306, research and development projectName: Struktura lidského genomu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the ASCR
MSM 143300002, plan (intention)Name: Využití počítačové analýzy obrazu v optické mikroskopii
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 4/8/2021 19:23