KOPEL, P., Z. TRÁVNÍČEK, R. ZBOŘIL a Jaromír MAREK. Synthesis, X-ray and Mössbauer study of iron(II) complexes with trithiocyanuric acid (ttcH3). The X-ray structures of [Fe(bpy)3](ttcH).2bpy.7H2O and [Fe(phen)3](ttcH2)(ClO4). 2CH3OH.2H2O. Polyhedron. Oxford, UK: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2004, roč. 23, č. 14, s. 2193-2202. ISSN 0277-5387.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Synthesis, X-ray and Mössbauer study of iron(II) complexes with trithiocyanuric acid (ttcH3). The X-ray structures of [Fe(bpy)3](ttcH).2bpy.7H2O and [Fe(phen)3](ttcH2)(ClO4). 2CH3OH.2H2O.
Název česky Syntéza, RTG a Mössbauer. studie Fe(2) komplexů trithiokyanurové kyseliny. RTG struktury [Fe(bpy)3](ttcH).2bpy.7H2O a [Fe(phen)3](ttcH2)(ClO4). 2CH3OH.2H2O
Autoři KOPEL, P. (203 Česká republika), Z. TRÁVNÍČEK (203 Česká republika), R. ZBOŘIL (203 Česká republika) a Jaromír MAREK (203 Česká republika, garant).
Vydání Polyhedron, Oxford, UK, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2004, 0277-5387.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10402 Inorganic and nuclear chemistry
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.586
Kód RIV RIV/00216224:14310/04:00011588
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000224160200002
Klíčová slova anglicky Iron(II) complexes; Trithiocyanuric acid; Mössbauer spectra; Crystal structures; Spectroscopic properties; DFT calculations
Štítky crystal structures, DFT calculations, Iron(II) complexes, Mössbauer spectra, Spectroscopic properties, trithiocyanuric acid
Změnil Změnil: doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D., učo 1989. Změněno: 10. 2. 2005 17:10.
Anotace
Iron(II) complexes with a combination of nitrogen-donor ligands and trithiocyanuric acid (ttcH3) of the composition [Fe(bpy)2(ttcH)].2H2O (1), [Fe(bpy)3](ttcH).2bpy.7H2O (2), [Fe(terpyCl)2](ttcH2)2.H2O (3), [Fe(phen)2(ttcH)].2H2O (4), [Fe(nphen)2(ttcH)].4H2O (5) and [Fe(phen)3](ttcH2)(ClO4).2CH3OH.2H2O (6), where bpy = 2,2-bipyridine, terpyCl = 4-chloro-2,2:6,2-terpyridine, phen = 1,10-phenanthroline, nphen = 5-nitro-1,10-phenanthroline, have been prepared. The compounds, except for 6, have been characterized by elemental analysis, 57Fe Mössbauer, IR and UVVis spectroscopies. It has been found that the trithiocyanurate ion is either coordinated to the metal centre (1, 4 and 5) or situated outside the inner coordination sphere of the iron(II) ion (2, 3 and 6). The X-ray crystal structures of complexes 2 and 6 demonstrate that the ligands enforce a distorted octahedral geometry on the FeII ions with monoanionic 2 and dianionic 6 forms of uncoordinated trithiocyanuric acid. Density-functional theory (DFT) calculations (B3LYP/6-31 + G*) were used for the geometry optimisation and infrared frequencies calculations of differently protonated forms of the acid (ttcH3, ttcH2 and ttcH2).
Anotace česky
Fe(2) komplexy s N-donorovými ligandy a trithiokyanurovou kyselinou byly studovány element. analýzou, 57Fe Mössbauer, IR a UV-Vis spektroskopiemi a metodami RTG difrakce.
Návaznosti
GA203/02/0436, projekt VaVNázev: Aplikace krystalografických databází ve vědecké praxi
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 13:01