KŘETÍNSKÝ, Mojmír, Vojtěch ŘEHÁK and Jan STREJČEK. On Extensions of Process Rewrite Systems: Rewrite Systems with Weak Finite-State Unit. In INFINITY'2003: 5th International Workshop on Verification of Infinite-State Systems. 2004. vyd. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science, 2004. p. 75-88, 14 pp. ISSN 1571-0661.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name On Extensions of Process Rewrite Systems: Rewrite Systems with Weak Finite-State Unit
Name in Czech O rozšířených procesových přepisovacích systémech: Přepisovací systémy se slabou konečně stavovou jednotkou
Authors KŘETÍNSKÝ, Mojmír (203 Czech Republic, guarantor), Vojtěch ŘEHÁK (203 Czech Republic) and Jan STREJČEK (203 Czech Republic).
Edition 2004. vyd. Amsterdam, The Netherlands, INFINITY'2003: 5th International Workshop on Verification of Infinite-State Systems, p. 75-88, 14 pp. 2004.
Publisher Elsevier Science
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/04:00010392
Organization unit Faculty of Informatics
ISSN 1571-0661
Keywords in English process rewrite systems; state extension; infinite-state; decidability; reachability
Tags decidability, infinite-state, process rewrite systems, reachability, state extension
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D., učo 3366. Changed: 23/6/2009 17:11.
Abstract
Various classes of infinite-state processes are often specified by rewrite systems. We extend Mayr's Process Rewrite Systems (PRS) by finite-state unit whose transition function satisfies some restrictions inspired by weak finite automata. We classify these models by their expressiveness and show how the hierarchy of new classes (w.r.t.~bisimilarity) is related to both PRS hierarchy of Mayr and two other hierarchies of PRS extensions.
Abstract (in Czech)
Rozšiřujeme Mayrovy přepisovací systémy o konečně stavovou jednotku, jejíž přechodová funkce podléhá restrikcím inspirovaným teorií slabých konečných automatů. Klasifikujeme třídy podle jejich výjadřovací síly vzhledem k silné bisimulaci a dokazujeme vztahy mezi nimi navzájem, vzhledem k dříve definovaným rozšířením i k třídám nerozšířených procesových přepisovacích systémů.
Links
GA201/03/1161, research and development projectName: Verifikace nekonečně stavových systémů
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM 143300001, plan (intention)Name: Nesekvenční modely výpočtů - kvantové a souběžné distribuované modely výpočetních procesů
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 27/9/2020 10:26