KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL and Helena KLIMUSOVÁ. Ekvivalence tradiční a počítačové formy testu IST-70. (Equivalency of traditional and computerized form of IST-70.). Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2003, vol. 47, No 6, p. 562-572. ISSN 0009-062X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ekvivalence tradiční a počítačové formy testu IST-70.
Name (in English) Equivalency of traditional and computerized form of IST-70.
Authors KVĚTON, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Martin JELÍNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Dalibor VOBOŘIL (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Helena KLIMUSOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Československá psychologie, Praha, AV ČR, 2003, 0009-062X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.232
Organization unit Faculty of Arts
UT WoS 000188981800008
Keywords in English computerbased assessment; computerized tests; equivalency; IST-70
Tags computerbased assessment, computerized tests, equivalency, IST-70
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 20/3/2019 14:01.
Abstract
Studie se zabývá otázkou ekvivalence tradičních a počítačových forem psychodiagnostických metod. Autoři ověřovali ekvivalenci inteligenčního testu IST-70 v tradiční a v praxi používané počítačové formě. Přestože většina subtestů nebyla modem administrace výrazněji ovlivněna, u grafických subtestů byl nalezen rozdíl mezi oběma formami testu. V případě subtestů Volba geometrického obrazce a Úlohy s kostkami byly výkony zkoumaných osob v podmínkách počítačové administrace výrazně slabší než při administraci formy tradiční, což autoři připisují vlivu náročnější ovládací a zobrazovací ergonomie.
Abstract (in English)
The most common usage of computer-based assessment are computerized versions of conventional paper-and-pencil tests. Equivalency of such tests needs to be verified. On a sample of 102 high school students, this study examined the psychometric equivalency of computerized form of IST-70 included in commonly used software package Psycho using a four groups within-subjects design. Partial non-equivalency was found; while most of the subtests provided full equivalency with their conventional counterparts, graphical subtests PL (Perceptual Fluidity) and SP (Spatial Ability) were negatively affected by computer mode of administration.
PrintDisplayed: 28/2/2021 02:43