Informační systém MU
SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1948. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, 389 s. Právo. ISBN 80-86432-25-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1948
Název česky Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1948
Název anglicky Vývoj veřejné správy (1848 - 1948)
Autoři SCHELLE, Karel (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Praha, 389 s. Právo, 2002.
Nakladatel Eurolex Bohemia
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 80-86432-25-4
Klíčová slova anglicky state administration
Štítky State administration
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., učo 1507. Změněno: 3. 9. 2007 19:39.
Anotace
Vývoj veřejné správy na našem území Publikace obsahuje zejména následující okruhy problémů: 1. Principy organizace moderní správy 2. Počátky organizace moderní správy na našem území 3. Reformy organizace správy po roce 1848 4. Reformy v padesátých letech 19. st. 5. Organizace správy po vydání prosincové ústavy v roce 1867 6. Problémy veřejné správy po vyhlášení samostatnosti ČSR 7. Organizace státní správy v první ČSR
Anotace anglicky
Development of state administration on our territory Publication contains mainly following areas of problems 1. Principles of organization of modern administration 2. Origins of organization of modern administration on our territory 3. Reforms of organization in administration after 1848 4. Reforms in the fifties of 19. century 5. Organization of administration after release of December Constitution in 1867 6. Problems of public administration after declaration of autonomy ČSR 7. Organization of state administration in first ČSR
Zobrazeno: 24. 7. 2024 02:41