SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1948 (Vývoj veřejné správy (1848 - 1948)). 1st ed. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, 389 pp. Právo. ISBN 80-86432-25-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1948
Name in Czech Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1948
Name (in English) Vývoj veřejné správy (1848 - 1948)
Authors SCHELLE, Karel (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Praha, 389 pp. Právo, 2002.
Publisher Eurolex Bohemia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-86432-25-4
Keywords in English state administration
Tags State administration
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., učo 1507. Changed: 3/9/2007 19:39.
Abstract
Vývoj veřejné správy na našem území Publikace obsahuje zejména následující okruhy problémů: 1. Principy organizace moderní správy 2. Počátky organizace moderní správy na našem území 3. Reformy organizace správy po roce 1848 4. Reformy v padesátých letech 19. st. 5. Organizace správy po vydání prosincové ústavy v roce 1867 6. Problémy veřejné správy po vyhlášení samostatnosti ČSR 7. Organizace státní správy v první ČSR
Abstract (in English)
Development of state administration on our territory Publication contains mainly following areas of problems 1. Principles of organization of modern administration 2. Origins of organization of modern administration on our territory 3. Reforms of organization in administration after 1848 4. Reforms in the fifties of 19. century 5. Organization of administration after release of December Constitution in 1867 6. Problems of public administration after declaration of autonomy ČSR 7. Organization of state administration in first ČSR
PrintDisplayed: 19/7/2024 21:26