Informační systém MU
JELÍNEK, Martin, Helena KLIMUSOVÁ a Marek BLATNÝ. Stabilita a trendy vývoje inteligence u dětí ve věku 3-15 let. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2003, roč. 47, č. 5, s. 392-404. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stabilita a trendy vývoje inteligence u dětí ve věku 3-15 let.
Název anglicky Stability and developmental trends of intelligence of children at the age of 3-15.
Autoři JELÍNEK, Martin (203 Česká republika, garant), Helena KLIMUSOVÁ (203 Česká republika) a Marek BLATNÝ (203 Česká republika).
Vydání Československá psychologie, Praha, AV ČR, 2003, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.232
Kód RIV RIV/00216224:14210/03:00009663
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky intelligence; stability; development; developmental trends; typology
Štítky development, developmental trends, intelligence, stability, Typology
Změnil Změnila: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D., učo 7213. Změněno: 22. 10. 2004 12:28.
Anotace
Předkládaná studie se zabývá zkoumáním vývoje inteligence v rámci reanalýzy dat longitudinálního výzkumu Psychický vývoj dětí školního věku z různých sociálních prostředí. Analyzována byla data z 8 měření čtyřmi různými inteligenčními testy v období 3 - 15 let věku dětí. Výzkumný soubor tvořilo 364 osob (181 chlapců a 183 dívek). Výsledky týkající se stability inteligenčních výkonů odpovídají poznatkům z předchozích výzkumů: úroveň stability je tím vyšší, čím je kratší interval mezi jednotlivými testy a čím je věk dítěte v období testování vyšší. V rámci studie jsme se pokusili o vytvoření typologie vývojových trendů. Pomocí shlukové analýzy bylo nalezeno řešení postupně pro 3, 4, 5 a 6 typů osob. Prezentováno je řešení pro 6 typů, vzhledem k tomu, že odráží nejen rozdíly v celkové úrovni inteligence, ale také v průběhu jejího vývoje. V průběhu vývoje byly zjištěny rozdíly mezi chlapci a dívkami.
Anotace anglicky
The study focused on the issue of the development of intelligence; a re-analysis of the data collected during the longitudinal project called "Mental development of children of various social background" was conducted. The data from 8 measurements with 4 different assessments spanning from 3 to 15 years of the children's age were analyzed. The sample consisted of 364 children (181 boys and 183 girls). The results on the stability of the individual differences in mental abilities are in agreement with previous findings: the older children at the time of the initial testing and the shorter the interval between tests, the more stable the scores. Furthermore, we tried to produce a typology of the developmental trends. By means of the cluster analysis, a solution for 3, 4, 5, and finally 6 types has been found. The solution for 6 types is presented for it reflects not only the differences in the overall level of ability but also the differences in the course of the development. In the course of the development of the intelligence, sex differences were found.
Návaznosti
AV0Z7025918, záměrNázev: Základní výzkum v oblasti psychologie na mezioborovém základě, zejména v psychologii osobnosti, obecné psychologii a psychologii zdraví
IAA8025004, projekt VaVNázev: Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti: navázání na longitudiální výzkum dětí
Zobrazeno: 1. 12. 2021 07:04