KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL and Helena KLIMUSOVÁ. Computer-based tests: the impact of test design and problem of equivalency. Computers in Human Behavior. Elsevier Science, 2007, vol. 2007, No 23, p. 32-51. ISSN 0747-5632.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Computer-based tests: the impact of test design and problem of equivalency.
Name in Czech Počítačem podporované testy: vliv designu a problém ekvivalence
Authors KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL and Helena KLIMUSOVÁ.
Edition Computers in Human Behavior, Elsevier Science, 2007, 0747-5632.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.344
Organization unit Faculty of Arts
UT WoS 000241318000003
Keywords in English computer-based assessment;speeded tests;equivalency;test design;ergonomics
Tags computer-based assessment, equivalency, ergonomics, speeded tests, test design
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Changed: 28/3/2012 15:37.
Abstract
Nowadays, computerized forms of psychodiagnostic methods are often produced without appropriate psychometric characteristics, or without proving equivalency with conventional forms. Moreover, there exist tests with more than one computerized versions, which are mostly designed differently. Study I focused on the impact of test design. It was found that even simple change of color scheme (light stimuli on dark background vs. dark stimuli on light background) had a significant effect on subjects performance. Study II examined equivalency of a computerized speeded test, which is broadly used within psychological practitioners in the Czech Republic; this form was found non-equivalent with its conventional counterpart.
Abstract (in Czech)
Počítačové formy diagnostických metod jsou často publikovány s psychometrickými charakteristikami pocházejícími z tradičních forem metod a bez dokladů o ekvivalenci s těmito formami. Navíc často existuje více počítačových forem téhož testu, které se liší svým designem. Studie I se zaměřuje na vliv designu na výsledky testu. Bylo zjištěno, že změna v barevném schématu Bourdonova pozornostního testu (světlé podněty na tmavém pozadí vs. tmavé podněty na světlém pozadí) ovlivňuje výkon probandů. Studie II se zabývá ekvivalencí počítačové formy Testu koncentrace pozornosti, který je často používán v psychologické praxi v rámci České republiky. Počítačová a tradiční forma vykazují známky neekvivalentnosti.
PrintDisplayed: 1/3/2021 17:36