VOJTOVÁ, Jarmila. K přejímkám v nářečí (On loadwords in dialects). In KARLÍK, Petr and Jana PLESKALOVÁ. Život s morfémy. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 179-184. ISBN 80-210-3373-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K přejímkám v nářečí
Name in Czech K přejímkám v nářečí
Name (in English) On loadwords in dialects
Authors VOJTOVÁ, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Život s morfémy, p. 179-184, 6 pp. 2004.
Publisher Masarykova univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-3373-8
Keywords in English On loadwords in dialects
Tags On loadwords in dialects
Changed by Changed by: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D., učo 263. Changed: 25/6/2007 15:48.
Abstract
Článek se zabývá přejatými slovy ve středomoravském nářečí tzv. horského typu.
Abstract (in English)
On loadwords in dialects
PrintDisplayed: 26/2/2021 09:35