JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum : Edukační fenomén pro 21. století (Children's museum : Educational phenomenon for the 21st century). 1st ed. Brno: Paido, 2004, 270 pp. ISBN 80-7315-090-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dětské muzeum : Edukační fenomén pro 21. století
Name (in English) Children's museum : Educational phenomenon for the 21st century
Authors JŮVA, Vladimír.
Edition 1. vyd. Brno, 270 pp. 2004.
Publisher Paido
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 80-7315-090-5
Keywords in English Education; Museum; Museum education; Children's museum
Tags children's museum, Education, museum, museum education
Changed by Changed by: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., učo 1058. Changed: 14/1/2005 18:05.
Abstract
Již více jak sto let ve světě rozvíjejí svoji činnost specifická kulturní zařízení - dětská muzea. Od počátku se setkávala s velkým ohlasem u široké veřejnosti i s podporou a kladnou odezvou u odborníků, zvláště pedagogů a psychologů. Proč tomu tak je? Jak dětská muzea vznikala? Jak se rozvíjela? Čím jsou přitažlivá pro dětské návštěvníky i pro jejich rodiče? V čem tkví jejich specifičnost? Jaké aktivity nabízejí svým návštěvníkům? Jaké jsou jejich aktuální vývojové trendy? Práce reaguje na naznačené otázky a analyzuje základní předpoklady vzniku, genezi, současnou situaci, typické rysy a vybrané vývojové trendy muzeí pro děti a mládež, a to v českém a především celosvětovém kontextu.
Abstract (in English)
For more than one hundred years, specific cultural institutions children's museums have been developing their activities in the world. From the very beginning they met with a good response of general public and with support and positive response of experts particularly teachers and psychologists. What is the reason for the good response? How were the children's museums established? What was their development like? What makes them attractive for children visitors and their parents? What does their specificity consist in? What activities do they offer to their visitors? What are their current development trends? The present study reacts to the above mentioned questions and analyses the basic preconditions of the birth, genesis, present situation, typical features and selected development trends of museums for children and young people, namely in the Czech and especially the global context.
PrintDisplayed: 15/7/2024 13:14