PLESKALOVÁ, Jana. Deminutivní pomístní jména v češtině (Diminutive place names in Czech). Karlík,P. - Pleskalová, J. (eds.). In Život s morfémy. Sborník studií na počest Z. Rusínové. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 373-378. ISBN 80-210-3373-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Deminutivní pomístní jména v češtině
Name in Czech Deminutivní pomístní jména v češtině
Name (in English) Diminutive place names in Czech
Authors PLESKALOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor).
Karlík,P. - Pleskalová, J. (eds.).
Edition Brno, Život s morfémy. Sborník studií na počest Z. Rusínové. p. 373-378, 6 pp. 2004.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-3373-8
Keywords in English Diminutive place names in Czech
Changed by Changed by: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc., učo 218. Changed: 21/6/2007 11:22.
Abstract
Deminutivní pomístní jména v češtině
Abstract (in English)
Diminutive place names in Czech
PrintDisplayed: 31/7/2021 19:02