Informační systém MU
PALA, Karel a Pavel SMRŽ. Ontologies, Types and Verb Frames. In Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, AIA 2004. Calgary, Alberta, Canada: ACTA Press, 2004, s. 874-877. ISBN 0-88986-404-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ontologies, Types and Verb Frames
Název česky Ontologie, typy a slovesné rámce
Autoři PALA, Karel (203 Česká republika, garant) a Pavel SMRŽ (203 Česká republika).
Vydání Calgary, Alberta, Canada, Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, AIA 2004, od s. 874-877, 4 s. 2004.
Nakladatel ACTA Press
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/04:00010443
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 0-88986-404-7
UT WoS 000228622100151
Klíčová slova anglicky ontologies; types; verb frames
Štítky ontologies, types, verb frames
Změnil Změnil: doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D., učo 1297. Změněno: 18. 1. 2005 11:22.
Anotace
In the presented paper we examine ontologies, particularly Top Ontology from EuroWordnet 1,2, in relation to the logical types defined in Transparent Intensional Logic. We show that those relations can be captured by means of verb frames (for Czech and English). We offer a new notation that exploits semantic roles (deep cases) based on the EuroWordNet Top Ontology and the set of the Base Concepts. The possibility of application of such cognitive structures in NLP (dialogue) systems is touched as well.
Anotace česky
Příspěvek analyzuje ontologie, zejména vrcholovou ontologii EuroWordNetu 1,2 ve vztahu k logickým typům transparentní intenzionální logiky. V příspěvku ukazujeme, že tyto vztahy mohou být zachyceny pomocí slovesných rámců (pro češtinu a angličtinu). Navrhujeme také nový formát zápisu sémantických rolí (hloubkových pádů), založený na vrcholové ontologii a základních pojmech (Base Concepts) EuroWordNetu. Zmíněna je rovněž možnost použití těchto kognitivních struktur ve zpracování přirozeného jazyka (např. analýze dialogů).
Návaznosti
MSM 143300003, záměrNázev: Interakce člověka s počítačem, dialogové systémy a asistivní technologie
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Interakce člověka s počítačem, dialogové systémy a asistivní technologie
Zobrazeno: 29. 5. 2024 20:08