PALA, Karel and Pavel SMRŽ. Ontologies, Types and Verb Frames. In Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, AIA 2004. Calgary, Alberta, Canada: ACTA Press, 2004, p. 874-877. ISBN 0-88986-404-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ontologies, Types and Verb Frames
Name in Czech Ontologie, typy a slovesné rámce
Authors PALA, Karel (203 Czech Republic, guarantor) and Pavel SMRŽ (203 Czech Republic).
Edition Calgary, Alberta, Canada, Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, AIA 2004, p. 874-877, 4 pp. 2004.
Publisher ACTA Press
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Austria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/04:00010443
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 0-88986-404-7
UT WoS 000228622100151
Keywords in English ontologies; types; verb frames
Tags ontologies, types, verb frames
Changed by Changed by: doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D., učo 1297. Changed: 18/1/2005 11:22.
Abstract
In the presented paper we examine ontologies, particularly Top Ontology from EuroWordnet 1,2, in relation to the logical types defined in Transparent Intensional Logic. We show that those relations can be captured by means of verb frames (for Czech and English). We offer a new notation that exploits semantic roles (deep cases) based on the EuroWordNet Top Ontology and the set of the Base Concepts. The possibility of application of such cognitive structures in NLP (dialogue) systems is touched as well.
Abstract (in Czech)
Příspěvek analyzuje ontologie, zejména vrcholovou ontologii EuroWordNetu 1,2 ve vztahu k logickým typům transparentní intenzionální logiky. V příspěvku ukazujeme, že tyto vztahy mohou být zachyceny pomocí slovesných rámců (pro češtinu a angličtinu). Navrhujeme také nový formát zápisu sémantických rolí (hloubkových pádů), založený na vrcholové ontologii a základních pojmech (Base Concepts) EuroWordNetu. Zmíněna je rovněž možnost použití těchto kognitivních struktur ve zpracování přirozeného jazyka (např. analýze dialogů).
Links
MSM 143300003, plan (intention)Name: Interakce člověka s počítačem, dialogové systémy a asistivní technologie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Human-computer interaction, dialog systems and assistive technologies
PrintDisplayed: 20/7/2024 20:39