Informační systém MU
ZIKOVÁ, Markéta and Pavel CAHA. Neshody s děvčetem? (K hierarchii jmenných rysů) (Disconcord with a girl?). In Karlík, Petr. Korpus jako zdroj dat o češtině. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 71-78. ISBN 80-210-3595-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Neshody s děvčetem? (K hierarchii jmenných rysů)
Name (in English) Disconcord with a girl?
Authors ZIKOVÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Pavel CAHA (203 Czech Republic).
Edition Brno, Korpus jako zdroj dat o češtině. p. 71-78, 8 pp. 2004.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/04:00011656
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-3595-1
Keywords in English agreement; sex; gender; number; case; feature hierarchy; corpus-based data
Tags agreement, CASE, corpus-based data, feature hierarchy, gender, number, Sex
Changed by Changed by: Mgr. Pavel Caha, Ph.D., učo 53172. Changed: 8/12/2019 06:26.
Abstract
Článek sleduje případy shody s rysy (sex, rod, číslo, pád) jména děvče.
Abstract (in English)
In this article, we investigate agreement patterns of expressions that modify - or that are corefferent with - the noun děvče, girl.
Links
GA405/03/0377, research and development projectName: Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu
Displayed: 21/4/2021 01:46