GERŠL, Milan, Jindřich HLADIL, Dušan HYPR and Uroš STEPIŠNIK. Proměnlivost koncentrace oxidu uhličitého ve Zbrašovských aragonitových jeskyních a její vyhodnocení na základě devítiletého sledování (Variability of carbon dioxide concentrations in Zbrašov Aragonite Caves and its assessment on the base of nine-year monitoring research). In 3. národní speleologický kongres. Kuřim: Česká speleologická společnost, 2004. p. 15-19. ISBN 80-903378-1-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proměnlivost koncentrace oxidu uhličitého ve Zbrašovských aragonitových jeskyních a její vyhodnocení na základě devítiletého sledování
Name (in English) Variability of carbon dioxide concentrations in Zbrašov Aragonite Caves and its assessment on the base of nine-year monitoring research
Authors GERŠL, Milan, Jindřich HLADIL, Dušan HYPR and Uroš STEPIŠNIK.
Edition Kuřim, 3. národní speleologický kongres, p. 15-19, 5 pp. 2004.
Publisher Česká speleologická společnost
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Geochemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-903378-1-3
Keywords in English cave; Hranice Karst; Zbrašov aragonite caves; carbon dioxide;
Tags carbon dioxide, cave, Hranice Karst, Zbrašov aragonite caves
Changed by Changed by: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D., učo 10889. Changed: 12/11/2004 13:11.
PrintDisplayed: 29/7/2021 04:26