ASTIER, Anne, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Rosalie DE BEAUMONT, Olivier MUNOZ and Arnold Stephen FREEDMAN. Integrins regulate survival of pre-B-ALL cells through differential IAP and caspase-7 ubiquitination and degradation. Leukemia. 2004, Vol. 18, No 4, p. 873-875. ISSN 0887-6924.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Integrins regulate survival of pre-B-ALL cells through differential IAP and caspase-7 ubiquitination and degradation.
Name in Czech Integriny regulují přežívání pre-B-ALL buněk prostřednictvím selektivní ubikvitinace a degradace proteinů IAP a kaspasy 7.
Authors ASTIER, Anne (250 France), Marek SVOBODA (203 Czech Republic, guarantor), Esther HINDS (826 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Rosalie DE BEAUMONT (840 United States of America), Olivier MUNOZ (250 France) and Arnold Stephen FREEDMAN (840 United States of America).
Edition Leukemia, 2004, 0887-6924.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 5.810
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Leukemia;Apoptosis;IAPs;Ubiquitination;Microarrays;Caspases
Tags apoptosis, Caspases, IAPs, leukemia, microarrays, Ubiquitination
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 13. 10. 2007 23:31.
Abstract
The interactions between integrins and their ligands rescue normal and neoplastic B cells from apoptosis in several ways. The first we have found that integrin stimulation enhances the amount of antiapoptotic proteins from the IAP family members. Second, to further control the levels of these proteins, integrins regulate their proteasomal degradation by controlling their level of ubiquitination. Indeed, the understanding of the well-defined mechanisms controlling apoptosis might provide future therapeutic strategies to modulate the survival of neoplastic B cells.
Abstract (in Czech)
Interakce mezi integriny a jejich ligandy mohou aktivovat protiapoptotické mechanismy vedoucí k záchraně maligních i nenádorových buněk. Zjistili jsme, že aktivací integrinů dochází v našem modelu ke zvýšené expresi antiapoptotických proteinů z rodiny IAP, a dále jsme prokázali, že integriny regulují i proces ubiquitinace těchto proteinů. Správné pochopení výše uvedených mechanismů může být počátečním krokem ke vzniku nových biologicky cílených protinádorových terapií u pre-B-ALL.
PrintDisplayed: 7. 5. 2021 18:18