ASTIER, Anne, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Rosalie DE BEAUMONT, Olivier MUNOZ a Arnold Stephen FREEDMAN. Integrins regulate survival of pre-B-ALL cells through differential IAP and caspase-7 ubiquitination and degradation. Leukemia. 2004, Vol. 18, č. 4, s. 873-875. ISSN 0887-6924.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Integrins regulate survival of pre-B-ALL cells through differential IAP and caspase-7 ubiquitination and degradation.
Název česky Integriny regulují přežívání pre-B-ALL buněk prostřednictvím selektivní ubikvitinace a degradace proteinů IAP a kaspasy 7.
Autoři ASTIER, Anne (250 Francie), Marek SVOBODA (203 Česká republika, garant), Esther HINDS (826 Velká Británie), Rosalie DE BEAUMONT (840 Spojené státy), Olivier MUNOZ (250 Francie) a Arnold Stephen FREEDMAN (840 Spojené státy).
Vydání Leukemia, 2004, 0887-6924.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 5.810
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky Leukemia;Apoptosis;IAPs;Ubiquitination;Microarrays;Caspases
Štítky apoptosis, Caspases, IAPs, leukemia, microarrays, Ubiquitination
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 13. 10. 2007 23:31.
Anotace
The interactions between integrins and their ligands rescue normal and neoplastic B cells from apoptosis in several ways. The first we have found that integrin stimulation enhances the amount of antiapoptotic proteins from the IAP family members. Second, to further control the levels of these proteins, integrins regulate their proteasomal degradation by controlling their level of ubiquitination. Indeed, the understanding of the well-defined mechanisms controlling apoptosis might provide future therapeutic strategies to modulate the survival of neoplastic B cells.
Anotace česky
Interakce mezi integriny a jejich ligandy mohou aktivovat protiapoptotické mechanismy vedoucí k záchraně maligních i nenádorových buněk. Zjistili jsme, že aktivací integrinů dochází v našem modelu ke zvýšené expresi antiapoptotických proteinů z rodiny IAP, a dále jsme prokázali, že integriny regulují i proces ubiquitinace těchto proteinů. Správné pochopení výše uvedených mechanismů může být počátečním krokem ke vzniku nových biologicky cílených protinádorových terapií u pre-B-ALL.
VytisknoutZobrazeno: 10. 5. 2021 06:25