Informační systém MU
KREJČÍ, Pavel. Česko a jeho ekvivalenty ve slovanských jazycích ("Česko" [Czechia] and its equivalents in other Slavonic languages). In Protokol o 7. veřejném slyšení Senátu na téma: Funkční rozlišování spisovných názvů Česká republika a Česko a jejich cizojazyčných ekvivalentů. Praha: Senát PČR, 2004. p. 33-34.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česko a jeho ekvivalenty ve slovanských jazycích
Name (in English) "Česko" [Czechia] and its equivalents in other Slavonic languages
Authors KREJČÍ, Pavel.
Edition Praha, Protokol o 7. veřejném slyšení Senátu na téma: Funkční rozlišování spisovných názvů Česká republika a Česko a jejich cizojazyčných ekvivalentů, p. 33-34, 2 pp. 2004.
Publisher Senát PČR
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Czechia -- Czech Republic
Tags Czechia -- Czech Republic
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D., učo 23013. Changed: 17/11/2004 12:20.
Abstract
Příspěvek rekapituluje používání překladových ekvivalentů českého jména Česko v ostatních slovanských jazycích, všímá si způsobu rozlišení pojmu Česko a Čechy.
Displayed: 27/3/2023 22:24