KOUBEK, Petr, Vlastimil BARUŠ and Božena KOUBKOVÁ. Presence of Skrjabingylus petrowi (Nematoda) in central Europe. Parasitology Research. Heidelberg: Springer-Verlag, 2004, vol. 94, No 4, p. 301-303. ISSN DOI10-1007/.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Presence of Skrjabingylus petrowi (Nematoda) in central Europe
Name in Czech Výskyt Skrabingylus petrowi ve střední Evropě
Authors KOUBEK, Petr (203 Czech Republic), Vlastimil BARUŠ (203 Czech Republic) and Božena KOUBKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Parasitology Research, Heidelberg, Springer-Verlag, 2004, DOI10-1007/.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Norway
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/04:00010557
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000224615200008
Keywords in English Skrjabingylus petrowi; morphometry; central Europe; Martes foina
Tags Central Europe, Martes foina, morphometry, Skrjabingylus petrowi
Changed by Changed by: RNDr. Božena Koubková, Ph.D., učo 642. Changed: 31/5/2005 13:46.
Abstract
Examination of the nasolacrimal sinuses of pine marten (Martes martes), stone marten (M. foina) and polecat (Mustela putorius) from 27 localities in the Czech Republic were carried out. In 1 of the 23 stone martens, 6 nematodes (2 males, 4 females) were found and classified as Skrjabingylus petrowi Bageanov (in Petrov 1941). This is the first finding of S. petrowi in central Europe. The morphometry of the specimens in the present study was in agreement with that of the original description. The distribution of this species in Europe is discussed.
Abstract (in Czech)
U dvou druhů kun (Martes martes, M. foina ks) a tchořů (Mustela putorius) z 27 lokalit ČR byly prohlíženy nasolakrimální dutiny a bylo nalezeno 6 hlistic druhu Skrajbingylus petrowi. Je to první nález tohoto druhu ve střední Evropě. Na základě morfomerické studie byl doplněn orginální popis. je diskutována distribuce druhu v Evropě.
Links
MSM 143100010, plan (intention)Name: Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy.
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Spatiotemporal biodiversity dynamics in ecosystems of Central Europe
PrintDisplayed: 2/12/2022 13:10