BARÁKOVÁ, Lenka. Asymptotic behaviour and existence of a limit cycle of cubic autonomous systems. Demonstratio Mathematica, 2001, roč. 34, č. 3, s. 560-576. ISSN 0420-1213.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Asymptotic behaviour and existence of a limit cycle of cubic autonomous systems
Název česky Asymptotické chování a existence limitního cyklu kubických autonomních systémů
Autoři BARÁKOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant).
Vydání Demonstratio Mathematica, 2001, 0420-1213.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Pure mathematics
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/01:00021247
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky Limit cycle; invariant set; Hopf bifurcation
Štítky Hopf bifurcation, invariant set, Limit cycle
Změnil Změnil: doc. RNDr. Josef Kalas, CSc., učo 910. Změněno: 26. 5. 2006 15:34.
Anotace
A 2-dimensional real autonomous system with polynomial right-hand side is studied. Hopf bifurcation is analysed and existence of a limit cycle is proved. A new formula to determine stability or instability of this limit cycle is introduced. A positively invariant set, which is globally attractive, is found. Existence of a stable limit cycle around an unstable critical point is proved. An application in economics to the dynamic version of the neo-keynesian macroeconomic IS-LM model is presented.
Anotace česky
V práci je studován reálný autonomní systém s polynomiální pravou stranou. Je analyzována Hopfova bifurkace a dokázána existence limitního cyklu. Je uveden nový vzorec pro určení stability nebo nestability tohoto limitního cyklu. Je nalezena globálně atrahující pozitivně invariantní množina a dokázána existence stabilního limitního cyklu kolem nestabilního kritického bodu. Je prezentována ekonomická aplikace na dynamickou verzi neo-keynesiánského makroekonomického IS-LM modelu.
Návaznosti
MSM 143100001, záměrNázev: Funkcionální diferenciální rovnice a matematicko-statistické modely
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 27. 5. 2019 11:29