EN

The Czech Family: movement towards the Open European Society of Late Modernity

MOŽNÝ, Ivo. The Czech Family: movement towards the Open European Society of Late Modernity. In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 10-30, 21 s. mimo edice, 0. ISBN 80-86598-67-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Czech Family: movement towards the Open European Society of Late Modernity
Název česky Česká rodina na cestě k otevřené evropské společnosti pozdní modernity
Autoři MOŽNÝ, Ivo (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Society, Reproduction, and Contemporary Challenges, od s. 10-30, 21 s. mimo edice, 0, 2004.
Nakladatel Barrister & Principal
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/04:00010558
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 80-86598-67-5
Klíčová slova anglicky Family; reproductive behavoir;
Štítky Family, reproductive behavoir
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 1. 7. 2009 16:54.
Anotace
An analysis of the Czech Family movement towards the Open European Society of Late Modernity.
Anotace česky
Česká rodina a reprodukční strategie prošly v posledních desetiletích řadou velmi podstatných změn. Po faktickém kolapsu státního paternalismu starého režimu a jeho totální diskriminaci vpádem armád Varšavské smlouvy stáhly se české rodiny v letech normalizace do sebe a opřely se o sociální kapitál, který se stal hlavním oběživem. Projevilo se to i vysokou populační vlnou v sedmdesátých letech. Změna ekonomického, sociálního a politického systému na konci let osmdesátých znamenala i v rodinném chování další zlom. V devadesátých letech došlo v České republice k výraznému snížení porodnosti. Prudce vzrostla cena ztracených příležitostí (oportunity cost) a mladé ženy začaly odkládat narození prvního dítěte: věk prvorodiček strmě stoupá. Řada odložených porodů se už ale nerealizuje, zvětšuje se podíl celoživotně bezdětných žen a prosazuje se životní styl single. Více než čtvrtina dětí se rodí neprovdaným ženám, v nižších sociálních vrstvách až více než polovina. Mimo manželství se často rodí i děti vyššího pořadí dnes už téměř pětina dětí narozených mimo manželství je třetím anebo dokonce dalším dítětem své matky. Porodnost je silně vzdělanostně stratifikovaná vzdělanější ženy plodí méně. Trvale stoupá také rozvodovost a vzrůstá podíl neúplných rodin. V úplných rodinách přibývá rodin jedináčků s výjimkou rodin romské menšiny, která stále ještě překračuje míru prosté reprodukce. Politická participace žen zůstává relativně nízká.
Návaznosti
MSM 142300002, záměrNázev: Děti, mládež a rodina v transformaci (Akronym: MLADĚRO)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 19. 3. 2019 09:20

Další aplikace