PITROVÁ, Markéta, Petr FIALA and Petr KANIOK. Evropské politické strany a návrh evropské ústavy (European Political parties and project of European constitution). Mezinárodní vztahy. Praha: ÚMV, 2004, vol. 39, No 4, p. 5-22. ISSN 0323-1844.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evropské politické strany a návrh evropské ústavy
Name (in English) European Political parties and project of European constitution
Authors PITROVÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr FIALA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr KANIOK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Mezinárodní vztahy, Praha, ÚMV, 2004, 0323-1844.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/04:00011738
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English EU constitution; European parliament; political parties
Tags EU constitution, European Parliament, political parties
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., učo 7317. Changed: 29. 3. 2012 12:00.
Abstract
Stať je zameřena na výzkum role evropských politických stran při procesu přijímání návrhu ústavy Konventem o budoucnosti EU. Jejím cílem je prověřit dvě hypotézy. První je pěedpoklad, že evropské politické strany měly vzhledem k metodám konventu možnost výrazně ovlivnit podobu ústavy a že výsledný návrh odpovídá jejich pedstavám. Druhá hypotéza předpokládá, že vzhledem k charakteru evropského stranictví nebudou představy obou formací o dalším vývoji EU odlišné, ale naopak velmi blízké.
Abstract (in English)
The article is focused on the research of the role of European political parties during the process of preparation of European constitution by the Convention on the future of Europe. Its objective is to verify two hypotheses. First one assumes that European political parties (for the capacity reasons the article mentions two strongest ones European people party and Party of European Socialists), with regard to the convention procedure, had a strong opportunity to influence draft establishing the European constitution. Final draft of the Constitution, therefore, meets their expectations. Second hypothesis supposes that, with regard to the character of European party system, ideas of both parties, concerning future development of the European Union, will not be different, but on the contrary.
Links
GP407/01/P114, research and development projectName: Zdroje evropsk?ho integraźnˇho procesu a jejich vliv na souźasn? rozçiýov nˇ EU
Investor: Czech Science Foundation, European integration process resources and their influence on the contemporary enlargement of the EU
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 17:39