LAJKEP, Tomáš. Filozofické souvislosti eugeniky. Filosofický asopis. Praha: Filozofický ústav AV R, 2004, roč. 52, č. 5, s. 735-748, 7 s. ISSN 0015-1831.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Filozofické souvislosti eugeniky
Název anglicky The philosophical context of eugenics
Autoři LAJKEP, Tomáš (203 Česká republika, garant).
Vydání Filosofický asopis, Praha, Filozofický ústav AV R, 2004, 0015-1831.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.011 v roce 2001
Kód RIV RIV/00216224:14330/04:00012219
Organizační jednotka Fakulta informatiky
UT WoS 000227714600004
Klíčová slova anglicky ethics; eugenics; sexuality; human reproduction
Štítky ethics, eugenics, human reproduction, sexuality
Změnil Změnil: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Změněno: 2. 6. 2005 07:31.
Anotace
Myšlenka eugeniky a s touto ideou spojených etických teorií je stále aktuální v souasné lékaské etice. Tato práce se zabývá otázkou historického a filozofického vývoje eugeniky a eugenickými intencemi dnešní doby. Nejprve konstatuje, že eugenika je velmi starý koncept, v jejímž jádru je obsažená snaha o dosažení harmonické a stabilní spolenosti, a tak v sob nese výrazný eschatologický potenciál. Dále tvrdí, že v souasné dob je vlivná pedevším tzv. skrytá eugenika, která se spolupodílí na definování medicínských cíl. Nakonec je konstatováno, že myšlenka eugeniky je eticky podezelá, nebo pomuje hodnotu lovka jeho genetickou konstitucí.
Anotace anglicky
The idea of eugenics and related ethical theories have emerged as increasingly important in contemporary medical ethics. This essay outlines a series of questions about the historical and philosophical aspects of this idea and its place in contemporary society. First it considers the fact, that idea of eugenic is a very old concept attempting to achieve a harmonic and splendid society and that this goal has an impressive eschatological potential. Next, it proves the possibility that hidden eugenics is very influential in a contemporary medicine, for example by shaping humans medical needs and goals. Finally it is suggested, that the idea of eugenics is ethically suspect, because it evaluates extant or unborn human beings by virtue of their genetic.
Návaznosti
NK6005, projekt VaVNázev: Dendritické antigen prezentující buňky v patogenezi psoriázy
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 14:40