MAREŠ, Miroslav. Vymezení pojmů terorismus, válka a guerilla v soudobé bezpečnostní terminologii. Obrana a strategie. Brno: ÚSS VA, 2004, roč. 4, č. 1, s. 19-32, 13 s. ISSN 1214-6463.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vymezení pojmů terorismus, válka a guerilla v soudobé bezpečnostní terminologii
Název anglicky Definition of the terms terrorism, war and guerilla in contemporary security terminology
Autoři MAREŠ, Miroslav (203 Česká republika, garant).
Vydání Obrana a strategie, Brno, ÚSS VA, 2004, 1214-6463.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/04:00011790
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky Terrorism; War; Guerilla
Štítky Guerilla, Terrorism, war
Změnil Změnil: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Změněno: 16. 6. 2008 13:37.
Anotace
Charakter soudobých válek a ozbrojených konflikt problematizuje definici a rozlišení pojm terorismus, válka a guerilla, i když obdobné problémy vždy (nap. ultralevicoví teroristé asto oznaovali svoji innost za mstkou guerillu). Brutalita nových válek a mediální zájem o hrzné násilné akty zpsobily, že terorismus je prvkem mnoha moderních ozbrojených konflikt. Terorismus mže být podprnou strategií ozbrojených sil a jiných aktér války, ale nkdy je terorismus jedinou formou vedení bojové innosti. Na druhou stranu je sporný termín válka proti terorismu, protože terorismus mžeme nalézt v ad rzných forem (ne pouze jako islámský terorismus).
Anotace anglicky
Contemporary character of wars and armed conflicts make the definition and differentiation of the terms terrorism, war and guerilla difficult although similar problems have always been here (e. g. ultraleftist terrorists often defined their activity as urban guerilla). Brutality of the new wars and the interest of media in horrible violent acts implicate that terrorism is an element of many modern armed conflicts. Terrorism can be a suplement strategy of armed forces and other actors of the war, but sometimes terrorism is the only form of warfare. On the other hand, the term war against terrorism is questionable because terrorism can be found in many different forms (not only as islamic terrorism).
Návaznosti
GP407/03/D105, projekt VaVNázev: Politické násilí a terorismus v České republice
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 7. 5. 2021 22:31