ŽÁDNÍK, Vojtěch. Distinguished curves on 6-dimensional CR-manifolds of codimension 2. In Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, Serie II. 72nd ed. Palermo: Circolo Matematico di Palermo, 2004. p. 219-230, 11 pp. ISSN 0009-725X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Distinguished curves on 6-dimensional CR-manifolds of codimension 2
Name in Czech Význačné křivky na 6-rozměrných CR-varietách kodimenze 2
Authors ŽÁDNÍK, Vojtěch (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 72. vyd. Palermo, Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, Serie II, p. 219-230, 11 pp. 2004.
Publisher Circolo Matematico di Palermo
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Italy
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/04:00019833
Organization unit Faculty of Education
ISSN 0009-725X
Keywords in English parabolic geometry; CR structures; distinguished curves
Tags CR structures, distinguished curves, parabolic geometry
Changed by Changed by: doc. Mgr. Vojtěch Žádník, Ph.D., učo 8753. Changed: 31/1/2009 21:28.
Abstract
6-dimensional CR-manifolds of codimension 2 represent a very special and a very distinguished class of geometric structures among CR-structures of higher codimension. General properties of distinguished curves are studied for hyperbolic and elliptic cases in the framework of parabolic geometries.
Abstract (in Czech)
6-rozměrné CR-variety kodimenze 2 představují velmi speciální a taky velmi význačnou třídu geometrických struktur mezi tzv. CR-strukturami vyšší kodimenze. V rámci parabolických geometrií jsou studovány obecné vlastnosti význačných křivek pro hyperbolický a eliptický případ.
Links
GA201/02/1390, research and development projectName: Algebraické metody geometrické analýzy a topologie
Investor: Czech Science Foundation, Algebraic methods in geometric analysis and topology
PrintDisplayed: 27/6/2022 14:52