JANSOVÁ, Eva, Petr KRONTORÁD, Zbyněk SVOBODA, Irena KOUTNÁ, Tomáš PAVLÍK, Michal KOZUBEK, Marie JAROŠOVÁ, Jan ŽALOUDÍK and Stanislav KOZUBEK. Gene expression in colorectal carcinoma determined by cDNA microarrays using a combination of several evaluation approaches. In Biophysics of the Genome. First Edition 2004. Brno: Masaryk University, 2004. p. 29-37. ISBN 80-210-3560-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Gene expression in colorectal carcinoma determined by cDNA microarrays using a combination of several evaluation approaches.
Name in Czech Exprese genů u kolorektálního karcinomu určená pomocí cDNA mikročipů užitím kombinace několika vyhodnocovacích postupů
Authors JANSOVÁ, Eva (203 Czech Republic), Petr KRONTORÁD (203 Czech Republic), Zbyněk SVOBODA (203 Czech Republic), Irena KOUTNÁ (203 Czech Republic), Tomáš PAVLÍK (203 Czech Republic), Michal KOZUBEK (203 Czech Republic), Marie JAROŠOVÁ (203 Czech Republic), Jan ŽALOUDÍK (203 Czech Republic) and Stanislav KOZUBEK (203 Czech Republic, guarantor).
Edition First Edition 2004. Brno, Biophysics of the Genome, p. 29-37, 9 pp. 2004.
Publisher Masaryk University
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/04:00009700
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 80-210-3560-9
Keywords in English microarrays
Tags microarrays
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., učo 3740. Changed: 29/10/2010 14:34.
Abstract
We have compared colorectal carcinoma tissues with parallel samples of epithelial tissue and identified, by means of Human 1.7K cDNA microarrays, a set of genes with significantly altered expression in 12 patients. We used a combination of several approaches of microarray data analysis to be sure that the results were reliable. Although we have found differences between the results obtained by various image analysis software packages and using different statistical tools, we have identified the group of 22 genes with significantly altered expression in colorectal carcinoma tissue as compared with epithelial tissue using all evaluation approaches. Hierarchical clustering showed the possibility of dividing the patients into two groups according to the presence of metastases in regional lymph nodes. We have proposed 6 genes as potential markers for the detection of the presence of regional metastases in patients. We suppose that the proposed advance in the analysis of microarray data could lead to easier, quicker and more effective diagnostics of various diseases dependent on changes in the expression profile.
Abstract (in Czech)
Exprese genů u kolorektálního karcinomu určená pomocí cDNA mikročipů užitím kombinace několika vyhodnocovacích postupů.
Links
AV0Z5004920, plan (intention)Name: Biofyzikální vlastnosti živých systémů a jejich změny vlivem faktorů vnějšího prostředí
GA202/02/0804, research and development projectName: Určení radiačního rizika pro vznik chronické myeloidní leukémie na základě měření vzdáleností mezi geny ABL a BCR v hematopoietických buňkách
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
GA202/04/0907, research and development projectName: Cytometrie s vysokým rozlišením na živých buňkách
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
IAA5004306, research and development projectName: Struktura lidského genomu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the ASCR
KSK5052113, research and development projectName: Struktura, exprese a interakce genomu
ME 565, research and development projectName: Struktura a funkce interfázních chromosomů
MSM 143300002, plan (intention)Name: Využití počítačové analýzy obrazu v optické mikroskopii
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
NC6987, research and development projectName: Epigeneticky kontrolované změny exprese genů u nádorových onemocnění
Investor: Ministry of Health of the CR, R&D of Oncology
PrintDisplayed: 8/3/2021 16:04