BENDA, Petr, Pavel HULVA and Jiří GAISLER. Systematic status of African populations of Pipistrellus pipistrellus complex (Chiroptera: Vespertilionidae), with a description of a new species from Cyrenaica, Libya (Systematic status of African populations of Pipistrellus pipistrellus complex (Chroptera: Vespertilionidae), with a description of a new species from Cyrenaica, Libya). Acta Chiropterologica. Warszawa: Museum and Institute of Zoology PAS, 2004, vol. 6, No 2, p. 193-217. ISSN 1508-1109.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Systematic status of African populations of Pipistrellus pipistrellus complex (Chiroptera: Vespertilionidae), with a description of a new species from Cyrenaica, Libya
Name in Czech Systematické postavení afrických populací netopýrů druhového komplexu Pipistrellus pipistrellus (Chiroptera: Vespertilionidae) s popisem nového druhu z Cyrenaiky (Libye)
Authors BENDA, Petr (203 Czech Republic, guarantor), Pavel HULVA (203 Czech Republic) and Jiří GAISLER (203 Czech Republic).
Edition Acta Chiropterologica, Warszawa, Museum and Institute of Zoology PAS, 2004, 1508-1109.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.729
RIV identification code RIV/00216224:14310/04:00010793
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000226430900002
Keywords in English Pipistrellus pipistrellus; Pipistrellus pygmaeus; Africa; morphology; morphometry; cytochrome b; mitochondrial DNA; taxonomy
Tags Africa, cytochrome b, mitochondrial DNA, morphology, morphometry, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, taxonomy
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc., učo 2111. Changed: 7/1/2005 13:37.
Abstract
Museum specimens of African populations of P. pipistrellus sensu lato were analysed using both morphologic and genetic techniques and compared with Eurasian specimens of the complex. Two morphologically, genetically and geographically distinct populations were found. One of them inhabits the Mediterranean part of Cyrenaica, Libya. This population differs significantly from all Western Palaearctic populations of the P. pipistrellus complex and has been described as a new species, Pipistrellus hanaki. Another distinct African pipistrelle population inhabits the Mediterranean parts of NW African countries, Morocco, Algeria and Tunisia. Although both morphological and genetic differences between this population and Eurasian P. pipistrellus were found, they are probably not sufficient for the separation of this form at the species level.
Abstract (in Czech)
Za použití morfologických a genetických technik byly analyzovány muzejní exempláře afrických populací netopýrů taxonu P. pipistrellus sensu lato a byly srovnány s eurasijským materiálem téhož taxonu. Byly rozlišeny dvě morfologicky, geneticky a geograficky rozdílné populace. Populace z mediteránní části Cyrenaiky se natolik liší ode všech ostatních, že bylo popsána jako nový druh Pipistrellus hanaki. Druhá populace obývá mediteránní oblast Maroka, Alžírska a Tuniska a její odlišnost od eurazijských populací komplexu je menší, takže nezakládá důvod k oddělení na úrovni druhu.
Links
MSM 143100010, plan (intention)Name: Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy.
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Spatiotemporal biodiversity dynamics in ecosystems of Central Europe
PrintDisplayed: 24/5/2022 11:41