ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Vývoj českého trhu práce, jeho problémy a nerovnováhy v období před vstupem ČR do EU (Development of the Czech Labor Market, its Problems and Disequilibriums in Time Prior to EU Entry). In WINKLER, Jiří and Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 7-10. První. ISBN 80-210-3565-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vývoj českého trhu práce, jeho problémy a nerovnováhy v období před vstupem ČR do EU
Name (in English) Development of the Czech Labor Market, its Problems and Disequilibriums in Time Prior to EU Entry
Authors ŽIŽLAVSKÝ, Martin (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti, p. 7-10, 4 pp. První, 2004.
Publisher Masarykova univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/04:00021288
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-210-3565-X
Keywords in English labor market; European Employment Strategy; system of public employment services; individual action plan; active labor market policy
Tags active labor market policy, European Employment Strategy, Individual action plan, labor market
Changed by Changed by: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Changed: 23/6/2009 11:54.
Abstract
Autor pojednává s oporou v empirických datech o sociálních a ekonomických podmínkách realizace Evropské strategie zaměstnanosti v České republice v období jejího vstupu do Evropské unie.
Abstract (in English)
Author deals with an establishment of the European Employment Strategy in the Czech Republic. He focuses especially in social and economic circumstances.
Links
MSM 142300001, plan (intention)Name: Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR (Acronym: MAMIET)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 5/3/2021 21:44