ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Soft signs in patients with first - episode schizophrenia. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest, 2004, VI, č. 1, s. 19-20. ISSN 1419-8711.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Soft signs in patients with first - episode schizophrenia
Název česky Měkké neurologické příznaky u pacientů s první epizodou schizofrenie
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant), Radovan PŘIKRYL (203 Česká republika), Tomáš KAŠPÁREK (203 Česká republika) a Hana KUČEROVÁ (203 Česká republika).
Vydání Neuropsychopharmacologia Hungarica, Budapest, 2004, 1419-8711.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Maďarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/04:00021294
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky first episode; neurology; shizophrenia; soft signs
Štítky first episode, neurology, shizophrenia, soft signs
Změnil Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 12. 12. 2005 12:32.
Anotace
Aim of the study was to investigate the relation between:1)symptoms and neurogical soft signs(NSS), 2)response to treatment and NSS, 3)neuropsychological performance and NSS in patients suffering from the first episode schizophrenia.In male patients hospitalised at the Department of Psychiatry. NSS were asseded with the help of teh Neurogical Evalution Scale(NES). There was a significant correlation between negative PANSS suscore and one NES component. A signification correlated statistically significantly with a psychomotor speed, both reaction time and the number of correctly matched categories in WCST.
Anotace česky
Cílem studie bylo zkoumat vztah mezi 1) příznaky a měkkými neurologickými přínaky 2) odpovědí na léčbu NSS 3) neuropschologickým výkonem a NSS u schizofrenních nemocí. NSS byly měřeny pomocí Neurological Evaluation Scale (NES) u mužů hospitalizovaných na psychiatrickém oddělení. Byla zjištěna signifikantní korelace mezi negativním PANS a jednou komponentou NES. Dále byla nalezena signifikantní korelace mezi delta-PANS, celkovým skórem NES a jeho komponetami. Celkové skore NESS korelovalo signifikantně s psychomotorickou rychlostí, reakčním časem a počtem správně spárovaných kategorií VCST.
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2022 04:44