KOPŘIVOVÁ, Jitka. Psychomotorics. Brno: Paido, 2003. 15 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-066-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychomotorics
Name (in English) Psychomotorics
Authors KOPŘIVOVÁ, Jitka.
Edition Brno, 15 pp. edice pedagogické literatury, 2003.
Publisher Paido
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 80-7315-066-2
Keywords in English psychomotorics; body scheme; perception
Tags body scheme, perception, psychomotorics
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc., učo 2108. Changed: 21/1/2005 17:21.
Abstract
Učební text pojednává o psychomotorice- výchově pohybem. Jednotlivé kapitoly obsahují teoretický vstup, příklady cvičení a pobídku studenta k vytvoření vlastního cvičení. Publikace je určená pro studenty, kteří si zvolí tento předmět vyučovaný v angličtině.
Abstract (in English)
This textbook is oriented to psychomotorics as a education trouth the movement. Each chapter conclude a theoretical entrance, examples of exercises and stimulus for students to create some new exercises. This textbook is meanth for students in english language.
PrintDisplayed: 30/3/2020 19:54