SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA a Eva TÁBORSKÁ. Biologická aktivita kvarterních benzo(c)phenanthridinových alkaloidů. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, roč. 98, č. 11, s. 1031-1031. ISSN 0009-2770.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Biologická aktivita kvarterních benzo(c)phenanthridinových alkaloidů
Název anglicky Biological activities of quaternary benzo(c)phenanthridine alkaloids
Autoři SLANINOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant), Jiří ŠINKORA (203 Česká republika) a Eva TÁBORSKÁ (203 Česká republika).
Vydání Chemické listy, Praha, Česká společnost chemická, 2004, 0009-2770.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.348
Kód RIV RIV/00216224:14110/04:00011942
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky benzo(c)phenanthridine alkaloid; cytotoxicity; apoptosis; MTT assay
Štítky apoptosis, benzo(c)phenanthridine alkaloid, cytotoxicity, MTT assay
Změnil Změnila: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Změněno: 27. 1. 2005 07:24.
Anotace
Kvarterní benzo(c)phenanthridinové alkaloidy (QBA), patřící do skupiny izochinolinových alkaloidů se vyskytují v rostlinách čeledí Papaveraceae, Fumaraceae a Rutaceae. Nejznámějšími a nejvíce prostudovanými jsou alkaloidy sanguinarin a chelerythrin.1 Na našem pracovišti byly ve dvou etapách testovány tyto alkaloidy: sanguinarin (SA), chelerythrin (CHE), sangulutin (SL) chelilutin (CHL), sanguirubin (SR), chelirubin (CHR) a macarpin (MA).2 Alkaloidy byly izolovány z Macleaya microcarpa.3 (Dostál et al., 1995). Byly použity testy na in vitro cytotoxicitu (NR-release assay, MTT assay; stanovení IC50) na buněčných liniích různého histogenetického původu HeLa, HL-60, A-431, KF-1. Byl studován mechanismus buněčné smrti testy na apoptózu (Anexin-V FITC, APOTESTTM-FITC, DAKO Cytomation) a ovlivnění cytoskeletu - mikrotubulů (nepřímá imunofluorescence) a aktinových mikrofilament (barvení Rh-phalloidinem). Vlastnosti alkaloidů vykazovat primární fluorescenci bylo využito při studiu vstupu alkaloidu do buňky a jejich vnitrobuněčné lokalizace. Cytotoxicita alkaloidů klesala v pořadí: MA>CHE>SA>SR> CHR>CHL, SL. SR, CHE, SA a MA vykazovaly schopnost indikovat Programovanou buněčnou smrt (apoptózu).
Anotace anglicky
Quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids (QBA) belong to isoqiunoline alkaloid group and are distributed in a number of plant species of Papaveraceae, Fumariaceae and Rutaceae families. Sanguinarine and chelerythrine are the two best known QBA1. Sanguinarine (SA), chelerythrine (CHE), sangulutine (SL) chelilutine (CHL), sanguirubine (SR), chelirubine (CHR) a macarpine (MA) were tested in our laboratory 2. The alkaloids were isolated from the species Macleaya microcarpa 3. MTT assay and NR assay were performed to evaluate the in vitro cytotoxicity (IC50) on cell lines of various histogenetic origin: skin fibroblasts; HeLa; A431; HL-60.The mechanism of the cell death was studied using flow cytometric method Anexin V-FITC and PI staining of HL-60 cells (APOTESTTM-FITC, DAKO Cytomation). The effect on cytoskeleton was also studied; microtubules were detected by indirect immunofluorescence, actin was detected by Rh-phalloidin staining. The ability of primary fluorescence of tested alkaloids anable us to study intracellular localisation of alkaloids. .Cytotoxicity (IC50; mg/ml) of individual alkaloids descended in this order MA >CHE > SA > SR> CHR>CHL>SL. SR, SA, MA and CHE appeared to be inductors of apoptosis. This work was supported by the grant 525/040017 from the Grant agency of Czech republic LITERATURA 1. Walterová, D., Ulrychová, J., Válka, I., et al., Acta Univ. Palacki Olomouc Fac. Med.; 139:7-14. (1995). 2. Slaninová, I., Táborská, E., Bochořáková, H., Slanina, J. Cell Biology and Toxicology: 17: 51-63. (2001). 3. J.Dostál, E.Táborská, J.Slavík, M.Potáček, E.deHoffmann, J.Nat.Prod. 58726. (1995)
Návaznosti
GA525/04/0017, projekt VaVNázev: Rostlinné zdroje benzofenanthridinových alkaloidů a účinek těchto alkaloidů na normální a nádorové buňky
Investor: Grantová agentura ČR, Rostlinné zdroje benzofenanthridinových alkaloidů a účinek těchto alkaloidů na normální a nádorové buňky
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2023 23:10