Informační systém MU
SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA and Eva TÁBORSKÁ. Biologická aktivita kvarterních benzo(c)phenanthridinových alkaloidů (Biological activities of quaternary benzo(c)phenanthridine alkaloids). Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, vol. 98, No 11, p. 1031-1031. ISSN 0009-2770.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Biologická aktivita kvarterních benzo(c)phenanthridinových alkaloidů
Name (in English) Biological activities of quaternary benzo(c)phenanthridine alkaloids
Authors SLANINOVÁ, Iva (203 Czech Republic, guarantor), Jiří ŠINKORA (203 Czech Republic) and Eva TÁBORSKÁ (203 Czech Republic).
Edition Chemické listy, Praha, Česká společnost chemická, 2004, 0009-2770.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.348
RIV identification code RIV/00216224:14110/04:00011942
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English benzo(c)phenanthridine alkaloid; cytotoxicity; apoptosis; MTT assay
Tags apoptosis, benzo(c)phenanthridine alkaloid, cytotoxicity, MTT assay
Changed by Changed by: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Changed: 27/1/2005 07:24.
Abstract
Kvarterní benzo(c)phenanthridinové alkaloidy (QBA), patřící do skupiny izochinolinových alkaloidů se vyskytují v rostlinách čeledí Papaveraceae, Fumaraceae a Rutaceae. Nejznámějšími a nejvíce prostudovanými jsou alkaloidy sanguinarin a chelerythrin.1 Na našem pracovišti byly ve dvou etapách testovány tyto alkaloidy: sanguinarin (SA), chelerythrin (CHE), sangulutin (SL) chelilutin (CHL), sanguirubin (SR), chelirubin (CHR) a macarpin (MA).2 Alkaloidy byly izolovány z Macleaya microcarpa.3 (Dostál et al., 1995). Byly použity testy na in vitro cytotoxicitu (NR-release assay, MTT assay; stanovení IC50) na buněčných liniích různého histogenetického původu HeLa, HL-60, A-431, KF-1. Byl studován mechanismus buněčné smrti testy na apoptózu (Anexin-V FITC, APOTESTTM-FITC, DAKO Cytomation) a ovlivnění cytoskeletu - mikrotubulů (nepřímá imunofluorescence) a aktinových mikrofilament (barvení Rh-phalloidinem). Vlastnosti alkaloidů vykazovat primární fluorescenci bylo využito při studiu vstupu alkaloidu do buňky a jejich vnitrobuněčné lokalizace. Cytotoxicita alkaloidů klesala v pořadí: MA>CHE>SA>SR> CHR>CHL, SL. SR, CHE, SA a MA vykazovaly schopnost indikovat Programovanou buněčnou smrt (apoptózu).
Abstract (in English)
Quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids (QBA) belong to isoqiunoline alkaloid group and are distributed in a number of plant species of Papaveraceae, Fumariaceae and Rutaceae families. Sanguinarine and chelerythrine are the two best known QBA1. Sanguinarine (SA), chelerythrine (CHE), sangulutine (SL) chelilutine (CHL), sanguirubine (SR), chelirubine (CHR) a macarpine (MA) were tested in our laboratory 2. The alkaloids were isolated from the species Macleaya microcarpa 3. MTT assay and NR assay were performed to evaluate the in vitro cytotoxicity (IC50) on cell lines of various histogenetic origin: skin fibroblasts; HeLa; A431; HL-60.The mechanism of the cell death was studied using flow cytometric method Anexin V-FITC and PI staining of HL-60 cells (APOTESTTM-FITC, DAKO Cytomation). The effect on cytoskeleton was also studied; microtubules were detected by indirect immunofluorescence, actin was detected by Rh-phalloidin staining. The ability of primary fluorescence of tested alkaloids anable us to study intracellular localisation of alkaloids. .Cytotoxicity (IC50; mg/ml) of individual alkaloids descended in this order MA >CHE > SA > SR> CHR>CHL>SL. SR, SA, MA and CHE appeared to be inductors of apoptosis. This work was supported by the grant 525/040017 from the Grant agency of Czech republic LITERATURA 1. Walterová, D., Ulrychová, J., Válka, I., et al., Acta Univ. Palacki Olomouc Fac. Med.; 139:7-14. (1995). 2. Slaninová, I., Táborská, E., Bochořáková, H., Slanina, J. Cell Biology and Toxicology: 17: 51-63. (2001). 3. J.Dostál, E.Táborská, J.Slavík, M.Potáček, E.deHoffmann, J.Nat.Prod. 58726. (1995)
Links
GA525/04/0017, research and development projectName: Rostlinné zdroje benzofenanthridinových alkaloidů a účinek těchto alkaloidů na normální a nádorové buňky
Investor: Czech Science Foundation, Plant sources of benzophenanthridine alkaloids and effects of these alkaloid on normal and cancer cells
Displayed: 2/10/2023 16:44