BEJČEK, Josef. K pojmům kontroly soutěžního chování a ovládání (On the concept of control of the competitive behaviour and of the dominant influence). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2004, Roč. 12, č. 15, p. 557-570. ISSN 1210-6410.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K pojmům kontroly soutěžního chování a ovládání
Name (in English) On the concept of control of the competitive behaviour and of the dominant influence
Authors BEJČEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C.H. Beck, 2004, 1210-6410.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/04:00011966
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English Competitive behaviour ; Control ; Dominating influence ; Potentiality of control influence
Tags Competitive behaviour, Control, Dominating influence, Potentiality of control influence
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 24/5/2005 16:35.
Abstract
Pojem soutěžního chování a jeho interpretrace. Kontrola ve smyslu soutěžně právním a ovládání ve smyslu koncernově právním. Potencialita a fakticita kontroly soutěžního chování.
Abstract (in English)
Competitive behaviour and its interpretation. Control in competition law and dominating influence in cartel law. Potentiality of control influence in competition behaviour.
Links
GA407/03/0425, research and development projectName: Soutěžní politika a fúze v ČR a v evropském kontextu
Investor: Czech Science Foundation, Competition policy and mergers and acquisitions in the Czech Republic and in the European Context
PrintDisplayed: 15/7/2024 13:29