Informační systém MU
ČORNEJOVÁ, Michaela. K vývoji pomístních jmen (On the development of field-names). Karlík, P. - Pleskalová, J. (eds.). In Život s morfémy. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 47-55. ISBN 80-210-3373-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K vývoji pomístních jmen
Name in Czech K vývoji pomístních jmen
Name (in English) On the development of field-names
Authors ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor).
Karlík, P. - Pleskalová, J. (eds.).
Edition Brno, Život s morfémy, p. 47-55, 9 pp. 2004.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/04:00030887
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-3373-8
Keywords in English onomastic; field-names
Tags field-names, Onomastic
Changed by Changed by: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Changed: 25/6/2007 13:39.
Abstract
Stať pojednává o vývoji pomístních jmen od pol. 18. století až do současnosti. Všímá si zápisu jmen v katastrech (tereziánský, josefínský, stabilní) a jejich kontinuitě v závislosti na způsobu vzniku (např. metaforická pojmenování) a objektu pojmenování.
Abstract (in English)
The paper deals with the development of anoiconyms from the 18th century to the present state. It observs the form of the names in the land registers (teresian, josephinian and stabile) and their continuity depending on the art of making (f. e. metaphoric names) and the named object (field, wood etc.)
Displayed: 6/12/2021 10:02