Informační systém MU
PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2004. 4 s. Komenský. ISBN 0323-0449.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dramatická výchova a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Autoři PAVLOVSKÁ, Marie.
Vydání 1. vyd. Brno, 4 s. Komenský, 2004.
Nakladatel PdF MU
Další údaje
Typ výsledku Uspořádání workshopu
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 0323-0449
Změnil Změnila: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., učo 651. Změněno: 17. 2. 2006 17:57.
Zobrazeno: 25. 10. 2021 19:17