PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 1st ed. Brno: PdF MU, 2004. 4 pp. Komenský. ISBN 0323-0449.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dramatická výchova a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Authors PAVLOVSKÁ, Marie.
Edition 1. vyd. Brno, 4 pp. Komenský, 2004.
Publisher PdF MU
Other information
Type of outcome Organization of a workshop
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 0323-0449
Changed by Changed by: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., učo 651. Changed: 17/2/2006 17:57.
PrintDisplayed: 17/10/2021 08:46