KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie - interdisciplinární vědní obor. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2nd ed. Brno: Paido Brno, 2004, p. 106 - 122. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Logopedie - interdisciplinární vědní obor
Name in Czech Logopedie - interdisciplinární vědní obor
Authors KLENKOVÁ, Jiřina.
Edition 2. vyd. Brno, Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální, p. 106 - 122, 17 pp. Edice pedagogické literatury, 2004.
Publisher Paido Brno
Other information
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-7315-071-9
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., učo 1372. Changed: 11/2/2005 11:35.
PrintDisplayed: 12/7/2024 20:45