HLOUŠEK, Vít and Zdeněk SYCHRA. Rakousko v Evropě a střední Evropě (Austria in Europe and Central Europe). In HLOUŠEK, Vít and Zdeněk SYCHRA. Rakousko v evropské a středoevropské politice. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. p. 9-31, 23 pp. Studie, svazek č. 32. ISBN 80-210-3589-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rakousko v Evropě a střední Evropě
Name (in English) Austria in Europe and Central Europe
Authors HLOUŠEK, Vít (203 Czech Republic, guarantor) and Zdeněk SYCHRA (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, Rakousko v evropské a středoevropské politice, p. 9-31, 23 pp. Studie, svazek č. 32, 2004.
Publisher Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/04:00030905
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-210-3589-7
Keywords in English Austria; foreign policy; neutrality; EU accession
Tags Austria, EU accession, foreign policy, Neutrality
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Changed: 17/6/2009 10:51.
Abstract
Kapitola vysvětluje kořeny rakouské zahraniční politiky a její aspekty, postavení Rakouska ve střední Evropě a možnosti vzájemné spolupráce. Věnuje se také pozici země v EU a jejím dopadům na rakouskou zahraniční politiku.
Abstract (in English)
The chapter accounts for components of the Austrian foreign policy and its aspects, the Austrian standing in Central Europe and cooperation possibilities. It deals also with the country position in the EU and its impacts upon Austrian foreign policy.
PrintDisplayed: 26/5/2019 19:18