Informační systém MU
KONUPČÍK, Pavel and Otto KRYZAN. Multimediální cvičení z didaktických technologií. 1st ed. PdF MU v Brně, 2004.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Multimediální cvičení z didaktických technologií
Authors KONUPČÍK, Pavel and Otto KRYZAN.
Edition 1. vyd. PdF MU v Brně, 2004.
Other information
Type of outcome Audiovisual works
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Changed by Changed by: PaedDr. Pavel Konupčík, učo 1478. Changed: 18/2/2005 12:34.
Displayed: 22/6/2024 18:46