NECHUTOVÁ, Jana and Dana STŘELICKÁ. Několik poznámek k edici kalendáře Jána z Lefantoviec (Some Comments on the edition of the Calendar of Jan from Lefantoviec). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - Graeco-Latina Brunensia, N 9. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 159-170, 12 pp. ISBN 80-86791-10-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Několik poznámek k edici kalendáře Jána z Lefantoviec
Name (in English) Some Comments on the edition of the Calendar of Jan from Lefantoviec
Authors NECHUTOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor) and Dana STŘELICKÁ (203 Czech Republic).
Edition Brno, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - Graeco-Latina Brunensia, N 9, p. 159-170, 12 pp. 2004.
Publisher Masarykova univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14630/04:00011053
Organization unit International Institute of Political Science
ISBN 80-86791-10-6
Keywords in English Calendar of Jan from Lefantoviec
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Dana Stehlíková, Ph.D., učo 19736. Changed: 19/6/2008 14:33.
Abstract
Text vychází z edice (M. Kučera) Kalendára Jana z Lefantoviec, kterou pořídil M. Kučera a ukazuje na souvislosti mezi tímto textem a jeho prameny.
Abstract (in English)
This text is based on the edition of Calendar of Jan from Lefantoviec by M. Kučera and points out the connections between this text and its sources.
Links
LN00A011, research and development projectName: Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres
PrintDisplayed: 24/1/2020 11:44