DRÁBEK, Pavel, Daniel PŘIBYL and Dana ŠLANCAROVÁ. Kapradí: Knihovna překladů raného anglického dramatu (Kapradí: Electronic Library of Czech Translation of Older English Drama). 2005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kapradí: Knihovna překladů raného anglického dramatu
Name (in English) Kapradí: Electronic Library of Czech Translation of Older English Drama
Authors DRÁBEK, Pavel (203 Czech Republic, guarantor), Daniel PŘIBYL (203 Czech Republic) and Dana ŠLANCAROVÁ (203 Czech Republic).
Edition 2005.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Audiovisual works
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/05:00013367
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English electronic library; online text database; Czech translations; English drama; Renaissance drama; Restoration drama; Romantic drama; Shakespeare
Tags Czech translations, electronic library, English drama, online text database, Renaissance drama, Restoration drama, Romantic drama, Shakespeare
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D., učo 7851. Changed: 27/2/2005 13:29.
Abstract
Webová stránka je jednou z forem prezentace výsledků výzkumu na grantových projektech "Elektronická knihovna překladů anglických dramat" (B9164305; roky řešení 2003-2004) a "Elektronická knihovna novějších překladů anglických dramat" (B901640501; roky řešení 2005-2006), financovaných GAAV ČR. Stránka obsahuje popis projektu, soupis objevů, pravidelně aktualizovanou bibliografii českých překladů anglických dramat (první svého rozsahu v ČR), ukázky textů, odkaz na zkušební provoz vyhledávacího softwaru a upozornění na akce a události.
Abstract (in English)
This webpage is one of the forms of presentations of the research on grant projects "Electronic Library of Czech Translations of English Drama" (B9164305; years 2003-2004) and "Electronic Library of Modern Czech Translations of English Drama" (B901640501; years 2005-2006), financed by the Czech Academy of Sciences. The webpage contains a description of the project, a list of the discoveries, a regularly updated bibliography of Czech translations of English drama written before 1850 (first of the kind in CZ), specimens of the texts, a link to the test run of the search software, and a calendar of events.
Links
KJB901640501, research and development projectName: Elektronická knihovna novějších překladů anglických dramat
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic
KJB9164305, research and development projectName: Elektronická knihovna překladů anglických dramat
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic
PrintDisplayed: 17/5/2022 07:44