RADOVÁ, Irena. Dobrodružství Argonautů: Řecko versus Řím (Adventure of Argonauts: Greece versus Rome). Praha: Koniasch Latin Press, 2004. 159 pp. Primitiae, 1. sv. ISBN 80-86791-15-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dobrodružství Argonautů: Řecko versus Řím
Name (in English) Adventure of Argonauts: Greece versus Rome
Authors RADOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Praha, 159 pp. Primitiae, 1. sv. 2004.
Publisher Koniasch Latin Press
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/04:00025503
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-86791-15-7
Keywords in English Argonauts; Valerius Flaccus; Apollonios Rhodios; Hellenistic literature; Roman Literature
Tags Apollonios Rhodios, Argonauts, Hellenistic literature, Roman Literature, Valerius Flaccus
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D., učo 9402. Changed: 22/6/2009 11:01.
Abstract
Detailní analýza a srovnání dvou epických zpracování staré řecké báje o Argonautech - od helénistického básníka Apollónia Rhodského a římského epika Valeria Flakka. Apollóniova Argonautika, jediný v úplnosti dochovaný řecký epos z období od Homéra po římské císařství, jsou monumentálním kompromisem mezi homérskou tradicí a novým alexandrijským vkusem a posloužila i jako hlavní pramen pro Argonautica Valeriova. Kniha se zaměřuje na konkrétní přejímky Valeria Flakka i na místa, jež oproti svému řeckému vzoru rozpracoval či přepracoval podle soudobých požadavků, a zkoumá rovněž vliv epické tradice na oba básníky. Řecké i latinské citáty jsou doplněny překladem v poznámkách pod čarou.
Abstract (in English)
Detailed analysis and comparison of two epic poems about the Argonauts (from Hellenistic poet Apollonios Rhodios and roman author Valerius Flaccus). The book concentrates at tangible takeovers made by Valerius Flaccus and on passages that have been remade contrary to their model in accord with up-to-date esthetical demands.
Links
1N04098, research and development projectName: Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, R&D Information Infrastructure (National Research Programme)
PrintDisplayed: 25/1/2021 21:17