HOLMAN, Petr and Miroslav BALAŠTÍK. Otokar Březina: Korespondence I, II (Otokar Brezinas Correspondence I, II). Brno: Host - vydavatelství, s. r. o., 2004. 1816 pp. ISBN 80-7294-104-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Otokar Březina: Korespondence I, II
Name in Czech Otokar Březina: Korespondence I, II
Name (in English) Otokar Brezinas Correspondence I, II
Authors HOLMAN, Petr (203 Czechia) and Miroslav BALAŠTÍK (203 Czechia, guarantor).
Edition Brno, 1816 pp. 2004.
Publisher Host - vydavatelství, s. r. o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/04:00009758
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-7294-104-6
Keywords in English Otokar Brezina; Correspondence; Letters
Tags correspondence, letters, Otokar Brezina
Changed by Changed by: Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D., učo 1600. Changed: 30/6/2009 20:22.
Abstract
Edice přináší nejkompletnější vydání Březinových dopisů (k dispozici je celkem 1954 dopisů, více než čtvrtina nebyla dosud publikována) a je rozvržena do dvou svazků (I, 1884-1908; II, 1909-1929). Březina adresoval své listy více než dvěma stovkám adresátů, mezi nimiž jsou největší kulturní osobnosti své doby. Vydání je opatřeno rejtříky, soupisy adresátů, poznámkami, vysvětlivkami a doslovem.
Abstract (in English)
The project is meant to focus mainly on the collection, editorial work The collection, editorial work and publication of Otokar Březinas complete correspondence. Another, equally important aspect of the project is that result in annotated edition in two volumes, I [1884 - 1908], II [1909 - 1929] and includes not only all the necessary comments, notes, footnotes, indexes, lists of adressees, letters, illustration, etc., but also a special comprehensive study devoted to Březinas correspondence.
Links
GA405/01/1260, research and development projectName: Korespondence Otokara Březiny
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 3/8/2020 17:56