KOUŘIL, Daniel. Bezpečnost v distribuovaném prostředí (Security in distributed environment). Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 15, č. 4, p. 2-6. ISSN 1212-0901.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bezpečnost v distribuovaném prostředí
Name (in English) Security in distributed environment
Authors KOUŘIL, Daniel.
Edition Zpravodaj ÚVT MU, Brno, Masarykova univerzita v Brně, 2005, 1212-0901.
Other information
Type of outcome Article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Institute of Computer Science
Keywords in English Grid; security; certification authority; authorization
Tags authorization, certification authority, GRID, security
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D., učo 1388. Changed: 27/4/2005 16:08.
Abstract
Článek poskytuje úvod do oblasti bezpečnosti v současných gridových systémech. Popisuje mechanismy, které umožňují vybudovat důvěryhodný systém napříč mnoha administrativními doménami. Zaměřuje se na použití certifikačních autorit, dále na oblast autorizace v distribuovaných systémech. Zdůrazňuje potřebu podpory snadného prostředí pro uživatele a principu single sign-on.
Abstract (in English)
The article provides an introduction to the security issues that can be seen in current grid environment. Mechanims are described that allow to establish a trusted system spanning multiple administative domains. It also discusses the use of certification authorities, and mechanisms for authorization in distributed systems. It stress the need for easy-to-use environment and the principle single sign-on.
PrintDisplayed: 2/10/2023 18:11