Informační systém MU
KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ and Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů (Law of Negotiable Instruments). In Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4th ed. Praha: C. H. Beck, 2005, p. 163-202. Kurs obchodního práva 4. ISBN 80-7179-855-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů
Name in Czech Právo cenných papírů
Name (in English) Law of Negotiable Instruments
Authors KOTÁSEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor), Jarmila POKORNÁ (203 Czech Republic) and Přemysl RABAN (203 Czech Republic).
Edition 4. vyd. Praha, Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů, p. 163-202, 40 pp. Kurs obchodního práva 4, 2005.
Publisher C. H. Beck
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/05:00013726
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-7179-855-X
Keywords in English Negotiable instruments; securities; inside information; market manipulation
Tags inside information, market manipulation, Negotiable instruments, Securities
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 9/4/2010 16:57.
Abstract
Části publikované v uvedené knize se zaobírají publikací vnitřních informací, insider trading, manipulací na kapitálovém trhu a zneužívajícími praktikami v evropském a českém právu.
Abstract (in English)
The articles published in the book deal with insider trading (the illegal buying or selling of securities on the basis of information that is unavailable to the public), publication of inside information, market manipulation and abusive practices in capital market in the European and Czech law.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
Displayed: 15/7/2024 13:19