Informační systém MU
KABELKA, Ladislav. Sociální zázemí seniorů. In Multioborová, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství. září 2002. Praha: Grada publishing, 2002. s. 170-176, 376 s. ISBN 80-247-0536-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociální zázemí seniorů
Název česky Sociální zázemí seniorů
Název anglicky The social enviroment of seniors
Autoři KABELKA, Ladislav.
Vydání září 2002. Praha, Multioborová, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství, od s. 170-176, 376 s. 2002.
Nakladatel Grada publishing
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 80-247-0536-2
Klíčová slova anglicky geriatrics; comprehensive geriatric assesment; geriatric syndroms; team care
Štítky comprehensive geriatric assesment, geriatric syndroms, geriatrics, team care
Změnil Změnil: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., učo 16989. Změněno: 30. 5. 2005 17:49.
Anotace
V prezentaci autoři poukazují na závažnost geriatrické problematiky- s vědomím současného demografického vývoje v ČR. Cílem je definovat a sledovat faktory, které v denní praxi ovlivňují zdravotní stav seniorů v jejich původním sociálním prostředí a hledat řešení v rámci možností původního prostředí. Autoři konstatují, že funkční geriatrické vyšetření (Comprehensive geriatric assesment) by se mělo stát běžnou součástí zdravotně- sociální péče o seniory- vlastní studie má za snahu definovat potřebný rozsah tohoto vyšetření v našich podmínkách.
Anotace anglicky
The authors indicate in the presentation the importance of geriatric medicine in contemporary society, try to specify the factors impacting the health state of seniors in their natural social enviroment and also the solutions- one of them could be the regular using of CGA- comprehensive geriatric assesment- in daily practice
Zobrazeno: 25. 9. 2023 06:51